Sloten schouwen

Baggeren, snoeien en reinigen van sloten en duikers.

Wij doen het graag voor u!

Controle op slootonderhoud

Progroen & milieu voert ook onderhoud aan watergangen uit. We controleren of het slootonderhoud voldoet aan de eisen van het Hoogheemraadschap en maken het in orde als het nodig is.

Hoe kunnen we u helpen?

Laatste nieuws